Logo Bconshouse

Quyền riêng tư

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Icanho không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Icanho thu thập bao gồm: - Họ và tên - Điện thoại - Email

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Icanho sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: - Hỗ trợ khách hàng - Cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản - Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin dự án Bất động sản nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo. - Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Icanho chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Thông tin liên hệ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Q.Phú Nhuận TP HCM

Điện thoại: 093 5555 436 - 0966 99 7074

Email: pkd@icanho.com.vn ### 5.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng Tại Icanho, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau : - Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng - Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại - Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.